Jaargang 86 nummer 25 van 18 februari 2023

Artikelen

Uitgebreide verplichting tot duurzaamheidsrapportering

B. Keirsbilck|p 962

Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW – Deel II

S. Stijns, S. De Rey|p 963

Rechtspraak

Hof van Cassatie 16 december 2022

Tuchtrecht – Architect – Orde van Architecten – Schrapping – Eerherstel – Inschrijving

p 995
Hof van Cassatie 21 oktober 2022

Inkomstenbelasting – Beroepskosten – Kwijtschelding schuld – Zeker en vaststaand karakter verlies – Clausule retour à meilleure fortune

p 995
Hof van Cassatie 07 oktober 2022

Beslag en executie – Uitvoerbare titel – Vereiste van een vaststaande en zekere schuldvordering – Beoordeling door de beslagrechter

met noot| p 995
Hof van Cassatie 23 september 2022

Belasting over de toegevoegde waarde – Administratieve sanctie – Artikel 6 EVRM – Evenredigheidsbeginsel – Genaderecht minister op grond van Regentbesluit nr. 78

p 995
Raad van State 08 juli 2022

Raad van State – Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Begrip «optie» – Drempelbedrag – Raming – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking – Onderraming – Omzeiling toepassingsgebied overheidsopdrachten – Belang bij middel – Meteen zichtbaar wettigheidsbezwaar

p 996
Hof van Beroep Antwerpen 28 november 2022

Personenbelasting – Diverse inkomsten – Gerealiseerde meerwaarde bij herverkoop van een gebouw

p 996
Hof van Beroep Gent 18 mei 2021

Erfbelasting – Beding van ongelijke verdeling van gemeenschappelijk vermogen – Overgang ingevolge huwelijksovereenkomst – Akte erfopvolging

p 997
Ondernemingsrechtbank 21 oktober 2021

Voorrecht van de gerechtskosten – Kosten bewarend beslag – Voorrecht voor kosten tot behoud van de zaak – Interesten

p 999