Lokale besturen – Waals Gewest – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Reglementen en verordeningen – Bekendmaking – Aanplakking – Aantekening

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest moeten de gemeentelijke reglementen worden bekendgemaakt door aanplakking. Het vervullen van die formaliteit moet blijken uit een aantekening in een register. Bij zijn arrest nr. 164/2022 van 15 december 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het niet discriminerend is om te voorzien in verschillende wijzen van bekendmaking van de akten van de Waalse gemeenten (bekendmaking door aanplakking en aantekening in een register) en die van de Waalse provincies (bekendmaking in het provinciaal Bulletin). In arrest nr. 165/2022 van dezelfde dag stelt het Hof dat artikel 190 van de Grondwet niet is geschonden wanneer aan de Regering de mogelijkheid wordt gegeven om de vorm te bepalen van de aantekening, in een specifiek register, van de bekendmaking door aanplakking van de gemeentelijke reglementen.

p 960 | 164/2022 | | Grondwettelijk Hof