Jaargang 86 nummer 24 van 11 februari 2023

Artikelen

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere

J. Malekzadem|p 922

Het nieuwe verbintenissenrecht in Boek 5 BW - Deel I

S. Stijns, S. De Rey|p 923

Rechtspraak

Hof van Cassatie 28 oktober 2022

Bewijs – Burgerlijke zaken – Vermoedens – Taak van de rechter

p 947
Hof van Cassatie 16 september 2022

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bewijsmiddelen – Feitelijk vermoeden

p 947
Hof van Cassatie 13 september 2022

Taalgebruik – Gerechtszaken – Verzoek om verzending naar een rechtbank met het Frans als taal van de rechtspleging – Voor het eerst in hoger beroep geformuleerd verzoek

met noot| p 947
Hof van Cassatie 06 september 2022

Wegverkeer – Rijverbod – Bestuurder die sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B – Verplichting om het herstel van het recht tot sturen afhankelijk te maken van het slagen voor het theoretisch of het praktisch examen

met noot| p 947
Hof van Cassatie 19 april 2022

Europees aanhoudingsbevel – Weigeringsgronden – Gevaar voor de fundamentele rechten van de persoon wiens overlevering wordt gevraagd – Detentieomstandigheden in de gevangenissen van de uitvaardigende staat

met noot| p 948
Hof van Cassatie 21 april 2020

Seksueel strafrecht – Verkrachting – Verkrachting van een meerderjarige – Gecorrectionaliseerd misdrijf – Maximumstraf

met noot van - B. Spriet| p 948
Raad van State 23 juni 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Schriftelijke procedure – Belang – Vzw in vereffening – Actueel belang – Optreden vereffenaar – Lopende activiteiten – Onderscheid met nieuwe activiteiten – Vereiste van machtiging van de algemene vergadering

p 952
Hof van Beroep Antwerpen 01 juni 2021

1 . Samenwoning – Feitelijke samenwoning – Geen vermoeden van onverdeeldheid – 2. Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Voorwerp – Geen rechtsvraag

p 953
Hof van Beroep Antwerpen 17 november 2020

Bewijs – Burgerlijke zaken – Bekentenis – Vormvoorschriften – Afzwakking

p 954

Wetgeving in kort bestek

  • Energiecrisis – Ondersteuningsmaatregelen p 957
  • Industriële elektriciteitsproductie – Kernenergie – Geleidelijke uitstap p 957
  • Vrijwilligers – Stagiairs – Onderzoekers – Vreemdelingen p 957
  • Vlaams Mensenrechteninstituut p 957
  • Arbeidsbepalingen p 958
  • Arbeidsongeschiktheid p 959
  • Leerlingen – Secundair onderwijs – Organisatie p 959
  • Verwijzing naar een kamer voor minnelijke schikking – Verzoening – Bemiddeling – Slachtoffers van geweld p 959
  • Corona – Vaccin – Klein verlet voor werknemers p 959
  • Strafonderzoek – Mogelijke tuchtrechtelijke fout – Comité P – Verplichting tot inlichten – Bevoegde tuchtrechtelijke overheid – Straf­onderzoek p 960