Jaargang 87 nummer 6 van 07 oktober 2023

Artikelen

De toelaatbaarheid van een leeftijdsgrens in de beroepsgebonden ziekteverzekering

S. Knoops|p 202

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 februari 2023

1. Rechten van de mens – Persoonlijke vrijheid – Verplichting tot afzondering – Quarantaine – COVID-19-pandemie – 2. Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Bekendmaking – Belgisch Staatsblad – Andere vindplaats – Voorzienbaarheid

met noot| p 219
Hof van Cassatie 17 maart 2023

Gemeen huurrecht – Beëindiging schriftelijke overeenkomst van bepaalde duur – Stilzwijgende wederinhuring – Gevolgen – Nieuwe mondelinge overeenkomst van bepaalde duur

met noot van - A. Lenaerts| p 219
Hof van Cassatie 24 januari 2023

1. Recht van verdediging – Zwijgrecht – Handhaving van de voorlopige hechtenis – Inverdenkinggestelde die zich op zijn zwijgrecht beroept – 2. Voorlopige hechtenis – Algemeen – Verbod om de voorlopige hechtenis als dwangmiddel te gebruiken – Inverdenkinggestelde die zich op zijn zwijgrecht beroept – Beoordeling van de handhaving van de voorlopige hechtenis

met noot| p 225
Hof van Cassatie 10 januari 2023

Recht van verdediging – Mogelijkheid van tegenspraak – Verwijzing naar een niet-gepubliceerde rechterlijke beslissing

met noot| p 225
Hof van Cassatie 20 december 2022

Voorlopige hechtenis – a) Hechtenis onder elektronisch toezicht – Uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis – Onderscheid met de titel tot handhaving van de voorlopige hechtenis – b) Hoger beroep – Beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling – Omstandigheden van de zaak op het ogenblik van de uitspraak – Uitvoeringsmodaliteit van de voorlopige hechtenis – c) Hoger beroep – Hechtenis onder elektronisch toezicht door de onderzoeksrechter omgezet in een hechtenis in de gevangenis – Beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling – Geen verzwaring van de toestand van de inverdenkinggestelde

met noot| p 226
Hof van Cassatie 08 november 2022

Onderzoek in strafzaken – Algemeen – Loyaliteitsbeginsel – a) Draagwijdte – Weerlegbaar vermoeden van loyaliteit – b) Objectief verantwoorde twijfel over de onpartijdigheid van de verbalisanten en over de volledigheid van de aan het strafdossier toegevoegde bewijsgegevens – Verbalisant die contact heeft gezocht met een door een getuige aangewezen potentieel slachtoffer – c) Gevolgen voor de ontvankelijkheid van de strafvordering

met conclusie van advocaat-generaal - B. De Smet| p 226
Raad van State 27 januari 2023

Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid – Termijn – Beslissing die niet hoefde te worden betekend – Voldoende kennis – Bekendmaking via lijst van gemeenteraadsbesluiten op website – Geen voldoende bekendmaking

p 234
Hof van Beroep Antwerpen 21 maart 2023

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Grievenformulier – Ontvankelijkheid van de grieven – Grief van de burgerlijke partij tegen de vrijspraak

met noot| p 234
Hof van Beroep Antwerpen 25 mei 2021

Huwelijksvermogensrecht – Huwelijkscontract – Scheiding van goederen – Verrekenbeding – Ongerechtvaardigde verrijking – Vermogensverschuiving die teruggaat op de vrije wil van de verarmde tot verschuiving in het kader van de organisatie van het huwelijk

p 235

Kanttekeningen

Rol van het Hof van Justitie in de Europese Unie

K. Lenaerts