Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Tijdelijk verbod uithuiszettingen – Pandemie – Beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten

Met arrest nr. 97/2022 van 14 juli 2022 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 4 december 2020, die het verbod op tijdelijke uithuiszettingen bekrachtigt dat door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 werd ingevoerd. Het Hof is van oordeel dat de bestreden maatregel binnen de gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting valt (artikel 6, ยง 1, IV, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) en dat het niet op onevenredige wijze afbreuk doet aan het eigendomsrecht van verhuurders. De rechter dient evenwel na te gaan of een vergoeding op grond van het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten gerechtvaardigd is en de omvang ervan te bepalen.

p 240 | 97/2022 | | Grondwettelijk Hof