Waterbeleid – Digitale watermeter – Recht op een gezond leefmilieu – Elektromagnetische straling

Een Vlaams decreet van 15 juli 2022 regelt de uitrol en het beheer van digitale watermeters. Vijf natuurlijke personen vorderen de gedeeltelijke vernietiging van dat decreet omdat het de abonnees blootstelt aan de elektromagnetische straling van de draadloze digitale watermeter. Het decreet verplicht de installatie van digitale watermeters terwijl er alleen draadloze digitale watermeters beschikbaar zijn. In die omstandigheden oordeelt het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 129/2023 van 21 september 2023 dat het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu niet is geschonden. Het Hof preciseert wel, op grond van de machtiging die het decreet geeft, dat de Vlaamse Regering ertoe is gehouden om, zodra watermeters beschikbaar zijn die via bekabeling communiceren, te voorzien in een recht voor de abonnees om te kiezen voor de plaatsing van een dergelijke digitale watermeter. Onder voorbehoud van die precisering, verwerpt het Hof het beroep.

p 600 | 129/2023 | | Grondwettelijk Hof