Fiscale aftrek vervangen door belastingvermindering – Verhoging belastbaar inkomen – Gevolgen voor de tegemoetkomingen voor personen met een handicap – Standstill-verplichting

De vervanging van een aftrekbare uitgave door een belastingvermindering, bij de artikelen 20, 2°, 22, 43 en 44 van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het WIB 1992, leidt tot een verhoging van het belastbaar inkomen. Aangezien dat fiscaal belastbaar inkomen wordt gebruikt om te bepalen of een persoon aanspraak maakt op een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming, kan dat leiden tot een verhoging van het inkomen dat in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de belastingplichtige tegemoetkomingen voor personen met een handicap kan genieten. In arrest nr. 123/2022 van 13 oktober 2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de voormelde artikelen een schending inhouden van de standstill-verplichting vervat in art. 23, derde lid, 2°, van de Grondwet, doch uitsluitend in zoverre zij niet gepaard gaan met een gelijktijdige wijziging van de wet- of regelgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap die een dergelijke aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau vermijdt.

p 560 | 123/2022 | | Grondwettelijk Hof