Strafrecht – Ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen – Afschaffing van de verjaring

Met arrest nr. 76/2022 van 9 juni 2022 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tot vernietiging van de wetten van 14 november 2019 en van 5 december 2019 die seksuele misdrijven op minderjarigen onverjaarbaar maken. Het stelsel van de onverjaarbaarheid steunt op een dubbel criterium: het seksuele karakter van het misdrijf en de minderjarigheid van het slachtoffer. Het Hof oordeelt dat dit dubbel criterium objectief en pertinent is. De situatie van de minderjarige slachtoffers van seksuele misdrijven is immers in vele opzichten uniek. Wegens hun jonge leeftijd en het traumatiserende aspect van een aantasting van hun seksuele integriteit kan een aanzienlijke termijn voor hen noodzakelijk zijn om zich bewust te worden van de ernst van de feiten en die ook aan te klagen.

p 80 | 76/2022 | | Grondwettelijk Hof