Jaargang 87 nummer 27 van 02 maart 2024

Artikelen

Het doel heiligt de middelen niet: kritische evaluatie van de verruimde toepassing van artikel 1722 oud BW door het Hof van Cassatie

J. Reniers|p 1042

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 25 januari 2024

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Faillissement – Kwijtschelding van schulden – Echtgenoot van de gefailleerde – 2. Faillissement – Kwijtschelding van schulden – Echtgenoot van de gefailleerde

p 1063
Hof van Cassatie 11 januari 2024

Beslag en executie – Beslag onder derden – Schuldenaarsverklaring – Draagwijdte – Transparantie – Contractuele relatie – Geen schuld derde-beslagene ten aanzien beslagen schuldenaar

p 1063
Hof van Cassatie 4 januari 2024

Bewijs – Recht op bewijs – Eenzijdig verzoekschrift – Sekwester – Overlegging van stukken – Beslag tot terugvordering – Bewijsbeslag met toegang tot de woning – Recht op onschendbaarheid van de woning – Wettelijke grondslag

met noot van - J. del Corral| p 1063
Hof van Cassatie 14 december 2023

Burgerlijke rechtspleging – Mededeling van stukken – Samen met de laatste conclusie – Recht van tegenspraak van de wederpartij – Deloyaal procesgedrag

p 1069
Hof van Cassatie 2 oktober 2023

Sociale zekerheid – Europese Unie – Sociale zekerheid migrerende werknemers – Ambtenaar

met noot| p 1069
Hof van Cassatie 6 maart 2023

Europese Unie – Sociale zekerheid migrerende werknemers – Gezinsbijslag

met noot| p 1070
Raad van State 4 juli 2023

Beroep tot nietigverklaring – Slijterijen van gegiste dranken – Vergunningen – Voorwaardelijke vergunning – Bijkomende voorwaarden – Hygiënische eisen – Voorwaarden moeten worden bepaald bij gemeentereglement

p 1071
Arbeidsrechtbank Antwerpen 14 februari 2023

Arbeidsovereenkomst bedienden – Europese Unie – Rome I-Verordening – Aanvullend pensioen

met noot| p 1071
Arbeidsrechtbank Antwerpen 17 januari 2023

Arbeidsovereenkomst bedienden – Arbeidsongeschiktheid – Ontslag – Non-discriminatiebeginsel – Discriminatie op basis van handicap – Bewijs

met noot| p 1076

Wetgeving in kort bestek

  • Film en strafrecht: val of herontdekking? p 1080