Jaargang 87 nummer 5 van 30 september 2023

Artikelen

Lokale afdeling van Eengemaakt Octrooigerecht operationeel in Brussel

P. Callens|p 162

De voorwaardelijke overdracht van een onroerend goed in de vastgoedsector

J. del Corral|p 163

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 27 oktober 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Beginselen van behoorlijk bestuur – Hoorplicht – Beëindiging tewerkstelling – Statutaire ambtenaren – Werknemers private sector – 2. Arbeidsovereenkomst – Ontslag – Dringende reden – Hoorplicht

met noot van - S. Buelens, V. Vuylsteke| p 177
Hof van Cassatie 05 juni 2023

1. Alimentatie – Ouders tegenover kind – Vermelding en verwerking van wettelijk vooropgestelde parameters – Taak van de rechter – Bewijsloyauteit van de ouders – Afweging – 2. Alimentatie – Ouders tegenover kind – Vermelding en verwerking van wettelijk vooropgestelde parameters – Eerste parameter – Middelen van de ouders – voordelen in natura – Concretisering – Taak van de rechter

met noot| p 182
Hof van Cassatie 12 mei 2023

Burgerlijke rechtspleging – Mededeling van stukken – Mededeling aan wederpartij door neerlegging ter griffie

met noot| p 182
Hof van Cassatie 13 december 2022

1. Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Devolutieve kracht – a) Grieven – b) Mogelijkheid tot het opwerpen van ambtshalve grieven door de appelrechter – 2. Straf – Motivering – Doelstellingen van de straftoemeting – Wijze waarop de straffen en maatregelen zullen worden uitgevoerd

met noot| p 182
Hof van Cassatie 14 september 2021

Wegverkeer – Rijverbod – Beperking tot bepaalde categorieën van voertuigen – Herstel in het recht tot sturen dat afhankelijk is van het slagen voor een of meer examens en onderzoeken

met noot| p 183
Hof van Cassatie 14 mei 2021

Verzekeringsovereenkomst – Toestemming overeenkomst – Gebondenheid aan algemene voorwaarden – Voorafgaande kennisname en instemming – Kennis of ten minste de mogelijkheid om hiervan effectief kennis te nemen

p 183
Raad van State 04 januari 2023

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – Gelijkheidsbeginsel – Beoordeling gunningscriteria – Breedte voertuig dat op tramsporen moet kunnen werken – Afwijking bestekeis

met noot| p 183
Hof van Beroep Gent 04 april 2023

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Eindbeslissing – Beslissing alvorens recht te doen – Onomkeerbare gevolgen – Beslissing aangemerkt door eerste rechter als voorlopig – Herkwalificatie als definitieve beslissing – 2. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Deskundigenonderzoek – Modaliteiten recht op persoonlijk contact – Maatregel alvorens recht te doen – Gemengd vonnis – Definitieve beslechting betwiste kwestie – Onomkeerbare gevolgen – 3. Rechtsmiddelen – Hoger beroep – Recht op persoonlijk contact – Grootouders – Definitieve beslechting – Eindbeslissing – Devolutieve werking – Betwisting over aanstelling deskundige

met noot| p 184
Hof van Beroep Gent 12 januari 2023

Naam – Familienaam – Wijziging afstamming vaderszijde – Meerderjarig kind – Keuze naam nieuwe vader

met noot| p 188
Hof van Beroep Gent 08 september 2022

Adoptie – Voorwaarden – Wettige redenen – Enkel gericht op regularisatie verblijf – Schijnadoptie

p 190
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 17 maart 2022

Verkeersongeval – Spoorvoertuig – Vergoedingsregeling van de zwakke weggebruiker – Artikel 29bis WAM-wet – Verkeersongeval – Ongeval en de gevolgen hebben gewild – Zelfmoordpoging – Bewijslast op de eigenaar van het spoorvoertuig

p 193

Kanttekeningen

Wijzigingen aan de Wet Voorlopige Hechtenis door de wet van 31 juli 2023: menselijker, sneller en straffer, of gewoon nóg wat complexer?

S. Van Overbeke