Jaargang 86 nummer 31 van 01 april 2023

Artikelen

De doorwerking van de mensenrechtelijke bescherming van de woning (art. 8 EVRM) bij dreigend verlies van de (koop)woning ingevolge de gerechtelijke verdeling

F. Debucquoy|p 1202

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 16 februari 2023

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Burgerlijke rechtspleging – Procesmisbruik – Geldboete – Schadevergoeding – Niet-toepassing in strafprocedure – 2. Burgerlijke rechtspleging – Procesmisbruik – Geldboete – Schadevergoeding – Niet-toepassing in strafprocedure

p 1234
Hof van Cassatie 20 januari 2023

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Gemengd tussenvonnis

p 1234
Hof van Cassatie 13 januari 2023

Burgerlijke rechtspleging – Taak van de rechter – Verjaring

p 1234
Hof van Cassatie 15 september 2020

Rechten van de mens – Eerlijk proces – Strafzaak – Melding maken van de overwegingen die de rechter van de schuld of de onschuld van de beklaagde of de beschuldigde hebben overtuigd – Begrijpelijkheid van de beslissing van de jury – Verplichting tot motivering – Draagwijdte

met noot| p 1234
Raad van State 04 oktober 2022

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Onderwijs – Oriënteringsattest C – Evaluatiemethode – Rapporten met kleurcodes – Transparantie – Beroepscommissie – Motiverings

p 1235
Hof van Beroep Gent 26 mei 2020

1. Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Verplichte vermeldingen – Niet-vermelding van rijksregisternummer – Nietigheid – Vereiste van belangenschade – 2. Beslag en executie – Bewarend beslag – Gevolgen – Niet-tegenwerpelijkheid van nadien gesloten verkoop van het in beslag genomen onroerend goed – Mogelijkheid om toepassingen te maken van de pauliaanse vordering

p 1235
Hof van Beroep Antwerpen 31 maart 2020

Vonnissen en arresten – Verbetering en uitlegging – Verbetering – Draagwijdte

p 1239