Jaargang 86 nummer 27 van 04 maart 2023

Artikelen

In der Beschränkung ...

P. Callens|p 1042

De onontwarbare stikstofknoop juridisch bekeken: obstakels en opportuniteiten?

H. Schoukens|p 1043

Rechtspraak

Hof van Cassatie 05 december 2022

Rechtsmiddelen – Burgerlijke zaken – Hoger beroep – Verzoekschrift tot hoger beroep – Elektronische neerlegging

p 1075
Hof van Cassatie 08 november 2022

1. Straf – Motivering – Doeleinden van de straftoemeting – Beoordeling door de rechter – Fundamentele rechten van de beklaagde – 2. Wegverkeer – Rijverbod – Doeleinden van de straftoemeting – Motivering van het rijverbod door verwijzing naar de periode van onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

met noot| p 1075
Hof van Cassatie 18 oktober 2022

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Evocatie – Wijziging van het beroepen tussenvonnis op verzet in zoverre het oordeelt dat het verstek aan de beklaagde te wijten is

met noot| p 1075
Hof van Cassatie 13 september 2022

1. Verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling – Verwerping van het verzoek – Motivering – Vaststelling van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld – Vermoeden van onschuld – Verwijzing naar het veroordelend beroepen vonnis – 2. Rechten van de Mens – Vermoeden van onschuld – Voorlopige hechtenis – Verwerping van een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Vaststelling van het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld door loutere verwijzing naar het veroordelend beroepen vonnis – Miskenning van het vermoeden van onschuld

met noot| p 1076
Raad van State 13 september 2022

Vordering tot schorsing – Uiterst dringende noodzakelijkheid – Overheidsopdrachten – a. Onroerend erfgoed – Interpretatie van begrip «onroerend erfgoed» – b. Selectiecriteria – Referenties – Bevraging – Koppeling met prijsonderzoek

p 1076
Hof van Beroep Antwerpen 23 juni 2021

Rechtsmiddelen – Strafzaken – Hoger beroep – Termijn – Laattijdig ingesteld hoger beroep door de advocaat – Overmacht – Medische reden – Fout van de mandataris ad litem

met noot| p 1077
Hof van Beroep Antwerpen 09 maart 2021

1. Verjaring – Stuiting – Vereiste van instellen van vordering – Uitwerking – Virtueel begrepen vorderingen – Begrip – Nietigheidsvordering – Reeds verjaarde vordering – Geen stuiting mogelijk – 2. Overeenkomst – Nietigheid – Vereiste van rechterlijke uitspraak

p 1078