Jaargang 86 nummer 26 van 25 februari 2023

Artikelen

Protocol nr. 16 EVRM in werking

G. Jocqué|p 1002

Nog maar eens nieuwe regels voor het hoger beroep in strafzaken: wijzigingen door de wet van 6 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis

S. Van Overbeke|p 1003

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 17 november 2022

1. Rechten van de mens – Non bis in idem – 2. Inkomstenbelastingen – Sancties – Belastingverhoging – Geldboete – Non bis in idem

p 1020
Hof van Cassatie 05 december 2022

Aanneming van werk – Prijs – Bewijs – Uitvoering

p 1020
Hof van Cassatie 28 mei 2021

Beslag en executie – Uitvoerbare titel – Draagwijdte – Ontruiming van onroerend goed – Executie ten aanzien van de executieplichtige en degenen die het goed bezetten en hun recht ontlenen aan de executieplichtige

p 1020
Hof van Cassatie 16 maart 2021

1. Strafvordering – Algemeen – Behandeling ten gronde – Heropening van het debat – Toepasselijke rechtsregels – 2. Vonnissen en arresten – Vermeldingen – Strafzaken – Vermelding van het rijksregisternummer van de partijen

met noot| p 1020
Hof van Cassatie 08 december 2020

Onderzoek in strafzaken – Onderzoekshandelingen – Verhoor van een getuige – Afwezigheid van verplichting voor de onderzoeksrechter om de getuigen zelf te horen

met noot| p 1021
Hof van Cassatie 05 mei 2020

Recht van verdediging – Verhoor van verdachte – Bijzonder kwetsbare positie van de verdachte – Verdachte die wordt verhoord over andere feiten dan die op grond waarvan hij van zijn vrijheid is beroofd – Vereiste bijstand van een raadsman

met noot| p 1021
Raad van State 26 april 2022

Raad van State – Schadevergoeding tot herstel – Oorzakelijk verband – Morele schade – Vraag tot symbolische schadevergoeding

met noot van - V. Schollaert| p 1021
Hof van Beroep Brussel 17 mei 2021

Koop onroerend goed – Opschortende voorwaarde – Stedenbouwkundige inbreuk – Foutieve verhindering van de vervulling van de voorwaarde – Vrijspraak hangende de beroepsprocedure – Niet-vervulling van de voorwaarde binnen een redelijke termijn

p 1026
Hof van Beroep Antwerpen 22 oktober 2020

Aanneming van werk – Rechtstreekse vordering – Onvolmaakte rechtstreekse vordering – Vereiste dat schuldvordering van hoofdaannemer t.o.v. bouwheer beschikbaar is in het vermogen van de hoofdaannemer – Faillissement van hoofdaannemer – Onmogelijkheid rechtstreekse vordering uit te oefenen

met noot| p 1028
Hof van Beroep 08 oktober 2020

1. Overeenkomst – Kwalificatie – Gemengde overeenkomst – Doorslaggevende verbintenis – 2. Koop – a) Levering – Verplichting tot levering van conforme zaak zonder gebreken – Verplichting van koper om zichtbare gebreken op te sporen – Aanvaarding van de geleverde zaak – Gebrek dat de koper bij de levering niet kon vaststellen en dat de zaak ongeschikt maakt tot het gebruik waartoe men ze bestemt – b) Totstandkoming – In principe geen algemene precontractuele informatieverplichting – 3. Overeenkomst – Schadebeding – Verbintenis tot betaling van een geldsom – Overdreven bedongen rentevoet – Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties – Matigingsbevoegdheid van de rechter – Benedengrens

p 1031
Burgerlijke Rechtbank 04 maart 2021

Verzekering – Verkeersongeval – Vergoedingsregeling voor de zwakke weggebruiker – Artikel 29bis WAM-wet – Begrip betrokken motorrijtuig

p 1038