Jaargang 86 nummer 22 van 28 januari 2023

Artikelen

A man’s home is his castle? Zolang je maar renoveert

D. Gruyaert|p 842

Het recht op toegang tot afstammingsinformatie bij medisch begeleide voortplanting: (on)beperkt in de tijd?

E. Decorte|p 843

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 20 oktober 2022

1. Grondwet – Gelijkheid en niet-discriminatie – Euthanasie – Strafbaarstelling – Inhoudelijke voorwaarden – Procedurele voorwaarden – Evenredigheid van de straf – 2. Euthanasie – Strafbaarstelling – Inhoudelijke voorwaarden – Procedurele voorwaarden – Evenredigheid van de straf

p 860
Hof van Cassatie 07 oktober 2022

Hoven en rechtbanken – Verbetering van vonnissen en arresten – Voorwaarde – Verzuim uitspraak te doen over een punt van de vordering – Motiveringsgebrek

p 860
Hof van Cassatie 30 september 2022

Burgerlijke rechtspleging – Uitbreiding of wijziging van de vordering – Niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering – Uitspraak over de uitgebreide vordering

p 860
Hof van Cassatie 26 juli 2022

Uitlevering – Overlevering – Wet van 19 december 2003 – Verenigd Koninkrijk – Verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling

met noot van - S. Dewulf| p 860
Hof van Cassatie 14 juni 2022

1. Recht van verdediging – Strafvordering – Verzoek tot voeging van stukken – Beoordeling door de rechter – 2. Minnelijke schikking – Recht van verdediging – Verzoek tot voeging van documenten betreffende een minnelijke schikking tussen het openbaar ministerie en een mede-inverdenkinggestelde – Beoordeling door de rechter

met noot| p 864
Hof van Cassatie 12 mei 2022

Onrechtmatige daad – Schade – Toekomstige schade – Zekerheid van de schade

p 865
Hof van Cassatie 28 april 2022

Recht van de Europese Unie – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Verordening 1346/2000 (Insolventie)

met conclusie van advocaat-generaal - E. Herregodts| p 865
Hof van Cassatie 07 maart 2022

Verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Brandverzekering – Verzwaring van het risico – Artikel 26 WLVO (art. 81 W.Verz.) – Begrip risicoverzwaring

p 870
Raad van State 07 juli 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Openbaarheid van bestuur – Rechtsmacht – Gelijktijdig procedure voor de justitiële rechter – Gerechtelijk Wetboek – Mogelijkheid voorlegging stuk te bevelen – Toepassing openbaarheidsregels en inmenging in geding voor justitiële rechter – Verschil in rechtspraak – Verwijzing naar de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak

met noot| p 871
Hof van Beroep Antwerpen 28 juni 2022

Beslag en executie – Voorlopige uitvoerbaarheid – Zekerheidsstelling – Draagwijdte – Taak van de appelrechter

p 871
Hof van Beroep Brussel 18 februari 2022

Burgerlijke rechtspleging – Vordering in rechte – Vordering tot schadevergoeding – Herkwalificatie van de juridische grondslag – Gevolg – Geen wijziging van proceshoedanigheid – Geen wijziging van het voorwerp van de vordering – Stuiting van de verjaring

p 873
Burgerlijke Rechtbank Antwerpen, afd. Antwerpen 15 maart 2022

Huisvesting – Sociale koop – Persoonlijke bewoningsverplichting – Toepassingsgebied

p 878