Jaargang 86 nummer 19 van 07 januari 2023

Artikelen

Aansprakelijkheid van ziekenhuizen in tijden van COVID-19

W. Buelens|p 722

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 13 oktober 2022

1. Strafwet – Legaliteitsbeginsel – Voorzienbaarheid van de strafrechtspleging – 2. Strafvordering – Burgerlijke partij – Voorzienbaarheid van de strafrechtspleging – Strafrechtelijke immuniteit – Publiekrechtelijke rechtspersoon

p 745
Hof van Cassatie 09 september 2022

Advocaat – Ereloon – Begroting – Partijbeslissing – Rechterlijke matigingsbevoegdheid – Marginale toets

p 745
Hof van Cassatie 28 juni 2022

Straf – Motivering – Strafdoelstellingen – Vergeldende werking of algemene of specifieke preventieve werking die van een straf kunnen uitgaan

met noot| p 745
Hof van Cassatie 07 juni 2022

Straf – Werkstraf – Voorwaarden voor het opleggen van een werkstraf – Beoordeling van de opportuniteit van de werkstraf door de rechter – Geen recht op een werkstraf

met noot| p 746
Hof van Cassatie 02 juni 2022

Eigendom – Onverdeeldheid – Volle eigenaar – Blote eigenaar

met noot van - J. del Corral| p 746
Hof van Cassatie 24 mei 2022

1. Strafvordering – Valsheidsprocedure – Begrip – Stuk van het strafdossier dat het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke strafvervolging wegens valsheid in geschriften – 2. Recht van verdediging – Strafvordering – Beoordeling van de noodzaak tot het opschorten van de procedure – Afzonderlijke strafvervolging wegens valsheid in geschriften met betrekking tot bewijselementen die deel uitmaken van het strafdossier waarover de rechter moet oordelen

met noot| p 749
Hof van Cassatie 08 maart 2022

Verjaring – Strafzaken – Schorsing – Schorsing van de verjaring van de strafvordering – a) COVID-KB nr. 3 van 9 april 2020 – b) Ogenblik waarop de verjaring van de strafvordering wordt geschorst – Schorsing van de verjaring bij toepassing van het COVID-KB nr. 3 van 9 april 2020

met noot| p 749
Hof van Cassatie 30 september 2021

Verkeersongeval – Motorrijtuigen– Geen bewijs mogelijk van aansprakelijke bestuurder – Artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet – Begrip betrokken motorrijtuig

p 750
Raad van State 23 juni 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Schadevergoeding tot herstel – Verzoek geformuleerd in verzoekschrift – Uitstel onderzoek wegens mogelijkheid tot herstel in natura

p 750
Hof van Beroep Antwerpen 08 februari 2022

Algemene rechtsbeginselen – Strafrechtelijk gezag van gewijsde erga omnes – Strafrechter die één straf oplegt wegens onopzettelijke slagen en verwondingen en het besturen van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie – Oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en het ongeval

met noot| p 750
Burgerlijke Rechtbank Gent 28 februari 2022

Straf – Verbeurdverklaring – Rechten van derden – Erkenning van het eigendomsrecht van de derde door de burgerlijke rechtbank

p 752
Politierechtbank 05 september 2019

Onrechtmatige daad – Aansprakelijkheid – Ree op de weg – 1. Gebrekkige zaak – Abnormaal kenmerk – 2. Gemeente – Veiligheidsverplichting – Abnormaal gevaar – Bewijs - Inspanningsverbintenis – Causaal verband

p 755

Wetgeving in kort bestek

  • Lokale tombola’s en loterijen p 759
  • Integraal waterbeleid p 759
  • Rijbewijs – Gebruik van de openbare weg – Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer p 759
  • Discriminatiebestrijding – Gelijke behandeling van vrouwen en mannen – Brusselse Huisvestingscode p 759
  • Beursvennootschappen – Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies – Toezicht – Statuut – Raad van State – Versnelde procedure p 759
  • Geclassificeerde stukken – Algemene declassificatieregeling p 760
  • Restitutie – Teruggave – Koloniale verleden – Vervreemdbaarheid van goederen p 760