Jaargang 86 nummer 11 van 12 november 2022

Artikelen

Het Hof van Cassatie en de internationale gewoonte – van territoriale agressie tot staatsimmuniteit – actuele beschouwingen

A. Henkes|p 402

Rechtspraak

Grondwettelijk Hof 03 februari 2022

Verzekeringen – Verkeersongeval – Motorrijtuigen – Geen bewijs mogelijk van aansprakelijke bestuurder – Artikel 19bis-11, § 2 WAM-wet – Potentiële aansprakelijkheid slachtoffer artikelen 10 en 11 GW – Geen schending

p 417
Hof van Cassatie 05 september 2022

Zeerecht – Zeevervoer – Art. 47, § 1 Zeewet – Beperking van aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen van het LLMC-Verdrag – Art. 273, § 1 Zeewet – Beperking van aansprakelijkheid toepasselijk op binnenvaartuigen en op door de Koning daarmee gelijkgestelde vaartuigen en drijvende tuigen

p 417
Hof van Cassatie 21 juni 2022

Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Vermoeden van toerekening aan de houder van de kentekenplaat – Draagwijdte – Niet «in de vlucht» vastgestelde overtredingen

met noot| p 417
Hof van Cassatie 13 juni 2022

Borgtocht – Faillissement hoofdschuldenaar – Verschoonbaarheid – Regresrecht van borg op hoofdschuldenaar

p 418
Hof van Cassatie 31 mei 2022

Wegverkeer – Rijverbod – Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid – Criteria – Beoordeling door de rechter – Vereiste van een veroordeling – Aard van de veroordeling – Geen deskundigenonderzoek vereist

met noot| p 418
Hof van Cassatie 22 februari 2022

Wegverkeer – Vaststelling van overtreding – Besturen van een voertuig op een openbare plaats in staat van alcoholintoxicatie of dronkenschap – Buiten de openbare plaats gedane vaststellingen van de verbalisanten

met noot| p 419
Hof van Cassatie 16 december 2021

1. Wettelijke samenwoning – Beëindiging – Hulpplicht – Dringende en voorlopige maatregelen – Persoonlijk onderhoudsgeld – 2. Boedelbeschrijving – Notariskeuze – Gebrek aan overeenstemming – Aanwijzing door rechter

met noot van - A. Van den Broeck| p 419
Hof van Cassatie 12 oktober 2021

Wegverkeer – Bestuurder – Sturen onder invloed van een bepaald amfetaminegehalte – Beschermingsoogmerk – Irrelevantie van de oorzaak van de aanwezigheid van het amfetaminegehalte – Toegestaan geneesmiddelengebruik

met noot| p 423
Hof van Cassatie 01 juni 2021

Wegverkeer – Bevel tot betalen – Beroep bij de politierechtbank – Taak van de rechter

met conclusie van advocaat-generaal - A. Winants| p 424
Raad van State 13 mei 2022

Raad van State – Beroep tot nietigverklaring – Gemeenschapsonderwijs – Tucht – Ontslag om dringende redenen – Seksuele handelingen door leerkracht ten aanzien van andere leerkracht – Druggebruik tijdens seksuele handelingen – Toestemming – Gebrek aan duidelijke afwijzing of verzet toont geen impliciete toestemming of vrije wil aan – Vrijwillig of gedwongen druggebruik niet relevant – Onder invloed zijn van alcohol of drugs verhindert toestemming of vrije wil – Intrekking klacht bij de politie of vriendschappelijke berichten na de daad niet relevant voor beoordeling aanwezigheid toestemming of vrije wil vóór de daad – Dader enkel oog voor eigen drang

p 432
Hof van Beroep Gent 23 januari 2020

Gift – Onrechtstreekse schenking – Bankoverschrijving – a) Mededeling «Gift» – Gevolg – Civielrechtelijke nietigheidssanctie – b) Vereiste van aanvaarding tijdens het leven van de schenker

met noot| p 433
Burgerlijke Rechtbank West-Vlaanderen, afd. Brugge 21 oktober 2021

Wegverkeer – Plaats op rijweg – Openbare weg waarop slechts tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt

p 437
Vredegerecht Beveren 08 februari 2022

Huur – Bruikleen – Bezetting ter bede – Bezettingsvergoeding

p 439