Inhoud
Inhoud volgend nummer
Inhoud huidig nummer
Archief
Archief vorige jaargangen-
Alle abonnees op het RW krijgen via hun persoonlijke inloggegevens gratis en onbeperkt toegang tot RW online: u beschikt dan over een elektronische basisbibliotheek met de volledige teksten sinds jaargang 1996-‘97 ( en tot de registers sinds 1988-‘89), met de belangrijkste, zorgvuldig geselecteerde rechtspraak en doctrine over alle rechtsgebieden heen. Deze teksten kunt u zowel in pdf als in html-formaat raadplegen. Uw persoonlijke inloggegevens kan u aanvragen via rw@intersentia.be
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Bewaar mijn inloggegevens op deze computer.
-

Het Rechtskundig Weekblad ziet het als zijn taak om u als abonnee snelle en degelijke informatie te verschaffen over een brede waaier van juridische onderwerpen.
Om u nog meer van dienst te zijn, start de redactie vanaf de jaargang 2013-2014 met een nieuwe rubriek met als doel u nog sneller op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen op juridisch gebied.
Deze rubriek ‘Actualiteit’ verschijnt tweewekelijks en wordt gecoördineerd door professor
V. Sagaert en de heer D. Scheers.
Indien u voorstellen of vragen hebt voor deze rubriek, kunt u steeds een bericht zenden naar een van deze coördinatoren (vincent.sagaert@law.kuleuven.be; dirk.scheers@telenet.be).

Jaargang 78 nummer 1 van 6 september 2014


Artikelen
Rechtspraak
GwH  13 maart 2014
20
Cass.  13 september 2012
( met noot )
20
Cass.  24 januari 2013
20
Cass.  31 januari 2013
20
Cass.  29 april 2013
21
Cass.  28 juni 2013
21
Cass.  7 november 2013
( met noot van  F. Parrein )
21
RvS  2 december 2013
25
 Gent 1 oktober 2013
( met noot )
26
 Brussel 5 november 2013
27
Kh. Dendermonde 8 maart 2012
28
Rb. Antwerpen 17 juni 2013
30
Vred. Antwerpen 30 januari 2014
32
HvJ  11 juli 2013
( door  E. Goessens )
33
HvJ  17 oktober 2013
( door  Ch. Janssens  W. Vandenbruwaene  P. Popelier )
35Kanttekening


Boeken
S.Denys,   Advisering in het bestuursrecht door F. Eggermont
39Snelberichten
12 juni 2014
Strafrecht - Betrokkenheid - Criminele organisatie - Bendevorming - Terroristische organisaties
   
30 juni 2014
Rechterlijke organisatie - Gerechtelijk arrondissement Brussel - Hervorming
   
30 juni 2014
Ruimtelijke ordening - Raad voor Vergunningsbetwistingen - Procedure
   
30 juni 2014
Aansprakelijkheid van de Staat - Foutieve rechterlijke beslissing - Gekwalificeerde schending
   

-
footer