Inhoud
Inhoud volgend nummer
Inhoud huidig nummer
Archief
Archief vorige jaargangen-
Alle abonnees op het RW krijgen via hun persoonlijke inloggegevens gratis en onbeperkt toegang tot RW online: u beschikt dan over een elektronische basisbibliotheek met de volledige teksten sinds jaargang 1996-‘97 ( en tot de registers sinds 1988-‘89), met de belangrijkste, zorgvuldig geselecteerde rechtspraak en doctrine over alle rechtsgebieden heen. Deze teksten kunt u zowel in pdf als in html-formaat raadplegen. Uw persoonlijke inloggegevens kan u aanvragen via rw@intersentia.be
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Bewaar mijn inloggegevens op deze computer.
-

Geachte abonnees,

Tijdens de zomermaanden werden de mails, die ingevuld en verstuurd werden via de website van het Rechtskundig Weekblad als gevolg van een technische storing niet verzonden. De uitgeverij en de redactie verontschuldigen zich voor het eventuele ongemak dat deze storing heeft veroorzaakt. Ondertussen is het probleem verholpen. Mocht er aan uw verzoek of vraag geen gevolg zijn gegeven, gelieve ons te contacteren via een bericht naar info@redactie.rw.be.

Jaargang 78 nummer 8 van 25 oktober 2014


Artikelen
Rechtspraak
  1. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Straf - Verbeurdverklaring - Rechten van derden - Instrument van het misdrijf of zaken met toepassing van art. 4, § 6 Drugswet - a) Derden te goeder trouw - Persoonlijk karakter van de straf - b) Mogelijkheid van derden te goeder trouw om zich voor de strafrechter uit te spreken over de eventuele verbeurdverklaring - Recht van verdediging - 2. Straf - Verbeurdverklaring - Rechten van derden - Instrument van het misdrijf of zaken met toepassing van art. 4, § 6 Drugswet - a) Derden te goeder trouw - Persoonlijk karakter van de straf - b) Mogelijkheid van derden te goeder trouw om zich voor de strafrechter uit te spreken over de eventuele verbeurdverklaring - Recht van verdediging - 3. Rechten van de mens - Eigendomsrecht - Instrument van het misdrijf of zaken met toepassing van art. 4, § 6 Drugswet - Verbeurdverklaring ten nadele van derden te goeder trouw - Eigendomsberoving zonder vergoeding
GwH  3 april 2014
( met noot )
297
Cass.  5 november 2012
( met noot )
297
Cass.  14 maart 2013
( met noot van  B. Van den Bergh )
298
Cass.  29 april 2013
( met conclusie van advocaat-generaal  H. Vanderlinden )
301
Cass.  27 januari 2014
( met noot )
305
Cass.  24 februari 2014
305
Cass.  10 maart 2014
( met noot )
305
RvS  10 februari 2014
305
 Antwerpen 19 november 2012
306
 Antwerpen 28 januari 2013
306
Rb. Gent 2 oktober 2012
308
Arbrb. Brugge 21 januari 2013
( met noot )
309
Vred. Antwerpen 19 december 2013
313
EHRM  12 september 2012
( door  K. De Meester )
315
EHRM  4 oktober 2012
( door  C. Van Vyve )
316
EHRM  13 december 2012
( door  S. Dewulf )
318Boeken
D.Wuyts,   Verzekeringsfraude door G. Jocqué
320Snelberichten

-
footer